Pähkinärinteen koulun tavat ja sopimukset

Pähkinärinteen koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi koulun tapoja ja sopimuksia, joista tietoa alla.

RUOKAILU

Oppilas syö ottamansa annoksen loppuun ja noudattaa kappalemääräohjeita.

Oppilas noudattaa hyviä ruokailutapoja ja syö viivyttelemättä.

Kouluruokailussa tulee noudattaa kappalemääräohjeita.

YHTEISET TILAISUUDET

Yhteisissä juhlissa ja muissa tilaisuuksissa oppilaat käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti esityksiä ja muita kunnioittaen.

Koulun tilaisuuksissa tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaan.

VÄLITUNNIT

Oppilaat menevät välitunneilla ulos, joten on tärkeää pukeutua sään mukaisesti.

Välitunnit ovat oppilaiden vapaata leikkiaikaa, muutamat leikit ovat kuitenkin mm. turvallisuussyistä kiellettyjä:

 • leikkitappelut
 • lumipallojen, kivien, keppien yms. heittäminen
 • mailapelien pelaaminen muualla kuin sille varatulla alueella
 • skeittailu ja potkulautailu
 • jäämäestä laskeminen
 • pyöräily ja pyörien luona oleskelu
 • puiden, pensaiden ja muiden istutusten turmeleminen
 • pallon hakeminen katolta ilman opettajan lupaa
 • maalien siirtäminen tai kaataminen urheilukentällä
 • koulun kentän puoleisessa päädyssä oleskelu
 • jäädytetylle kentälle meneminen kengät jalassa
 • jalkapallon pelaaminen yläpihalla

Esimerkiksi leikkitappelut eivät kuulu koulun välitunneille.

MUUTA

Makeisia tuodaan kouluun vain erityistapauksissa, purukumia ei lainkaan.

Kännykät ja muut elektroniset välineet eivät ole käytössä koulun alueella ilman opetushenkilöstön lupaa.

Turvallisuussyistä toivotaan, että 1.-2.-luokkien oppilaat eivät tule pyörillä kouluun. Mikäli ylempien luokkien oppilaat tulevat polkupyörillä kouluun, ne tulee jättää oppilaiden polkupyörille varattuihin telineisiin.

 • Koulupäivän aikana puhelinta käytetään ainoastaan opettajan luvalla. Ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän päätyttyä puhelinta käytetään koulualueen ulkopuolella.
 • Oppitunti alkaa vasta, kun kaikkien oppilaiden kännykät ovat repussa, laukussa tai takin taskussa. Luokissa on mahdollista käyttää myös kännykkäparkkeja.
 • Oppitunnin aikana kännykän saa ottaa esiin ainoastaan opettajan luvalla, oppimistarkoituksessa.
 • Jos oppilaan huomataan käyttävän oppitunnilla kännykkää, on oppilaan tuotava opettajan ohjeesta kännykkä opettajan pöydälle. Kännykän saa takaisin vasta tunnin loputtua.
 • Kännykän käyttämisestä luvattomasti tunnilla merkitään tieto Wilmaan.
 • Jos oppilas ei tuo kännykkää opettajan pöydälle kehotuksesta huolimatta, menee asiasta tieto huoltajalle puhelimitse tai Wilman välityksellä.
 • Jos kännykän käyttö kielloista huolimatta jatkuu, otetaan käyttöön kurinpitotoimet sekä palaveri huoltajien kanssa.

Hyvät tavat ovat tärkeitä kaikkialla.

Kuvat: oppilas Anni Hautala