Pähkinärinteen koulun järjestyssäännöt

1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.

4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.

5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.

6. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.

7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.

8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.

9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

11. Oppilas noudattaa koulupäivän aikana koulun aikuisen antamia ohjeita.

12. Oppilas noudattaa kouluntapoja ja sopimuksia, esimerkiksi välituntisääntöjä.

Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Koulun järjestyssääntöjen lisäksi Pähkinärinteen koulussa on tietyt tavat ja sopimukset, joita noudatetaan!

Kuva: oppilas Anni Hautala