TAVA-valinnaisten valinnat ensi vuoden 4.-6. -luokkalaisilla!

Hei ensi lukuvuoden 4.-6. -luokkien oppilaat ja kotiväet!

On tullut aika valita tulevaksi lukuvuodeksi valinnaiset taito- ja taideaineet eli TAVA-kurssit.

Valinnaisia taito- ja taideaineita opiskellaan luokilla 4-6 ja ryhmissä on oppilaita kaikilta luokka-asteilta. Syksyn ajan opiskellaan yhtä valinnaisainetta ja kevään ajan toista. Oppilaille on annettu koulussa valintalomake.

Valitkaa yhdessä kolme mieluisinta oppiaineitta seuraavista aineista. Oppilas tulee opiskelemaan kahta niistä. Merkitkää valinnat lomakkeeseen rastilla!

 • käsityö, pehmeät materiaalit (esim. lanka- ja kangastyöt)
 • käsityö, kovat materiaalit (esim. puu- ja metallityöt, sähkötekniikka ja automaatio)
 • liikunta
 • kuvataide
 • musiikki
 • kotitalous

Toivomme, että tekemänne valinnat ovat oppilaan kiinnostuksen mukaiset. Valinnaiskurssit, joille oppilas pääsee, ovat sitovia koko lukuvuoden ajan. Käsityötä, liikuntaa, kuvataidetta ja musiikkia opiskellaan valinnaiskurssien lisäksi myös kaikille yhteisinä aineina.

Oheisen valintalomakkeen viimeinen palautuspäivä on perjantai 5.5.2017! Myöhässä palautettuja valintalomakkeita ei välttämättä voida huomioida ryhmiä jaettaessa. Ne oppilaat, jotka eivät ole palauttaneet lomaketta, sijoitetaan satunnaisesti ryhmiin, joissa on tilaa.

Alla valintalomake sähköisessä muodossa!

tava-valintalomake.pdf

Taito- ja taideaineiden valinnaisaineiden valinnat 4.-6. -luokkalaisilla (TAVA)

Hei oppilaat ja kotiväki!

4.-6. -luokkalaisilla on tullut aika valita kevätlukukaudeksi valinnaiset taito- ja taideaineet eli TAVA-kurssit. TAVA-kurssien ajat ovat keskiviikko- ja torstaiaamut 8-10. TAVA-kurssit korvaavat syyslukukaudella opiskeltuja pakollisia taito- ja taideaineita. Lukujärjestyksestä jäävät siis pois 2h musiikkia, 2h kuvataidetta ja 2h käsityötä.

Valitkaa yhdessä kaksi mieluisinta oppiainetta ja kaksi varavaihtoehtoa seuraavista aineista. Numeroikaa valinnat toiveiden mukaiseen järjestykseen 1-4.

 • käsityö, pehmeät materiaalit
 • käsityö, kovat materiaalit
 • liikunta
 • kuvataide
 • musiikki
 • kotitalous

Toivomme, että tekemänne valinnat ovat oppilaan aidon kiinnostuksen mukaiset. TAVA-kurssit on esitelty oppilaille yhteistilaisuudessa 1.12.

Liikunnasta ja kotitaloudesta voi valita vain toisen, sillä alustavassa kyselyssä ne osoittautuivat niin suosituiksi, että emme kykene muodostamaan niin suuria ryhmiä.

Ottakaa liikuntaa valitessanne huomioon, että liikunta jatkuu kaikilla koko kevään. TAVA-liikunta lisää lukujärjestyksessä jo näkyvää liikuntamäärää kahdella tunnilla. Mikäli lapsella on urheiluharrastuksia monena päivänä viikossa, kannattaa myös huomioida lapsen jaksaminen koululiikunnan lisääntyessä. Joillakin oppilailla voi osua oman luokan liikuntatunnit samoille päiville TAVA-tuntien kanssa.

Koska ryhmien maksimikoot ovat rajalliset, joudumme varmasti suorittamaan suosituimmissa aineissa karsintaa. Kaikille pyritään takaamaan osallistuminen ainakin toiseen 1- tai 2-valinnoista. Valinnaiskurssit, joille oppilas pääsee, ovat sitovat koko kevään ajan. Seuraavalle lukuvuodelle tehdään uudet valinnat, jolloin valinnaisaineiden vaihtaminen on mahdollista.

Valintalomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai 5.12. Myöhässä palautettuja valintalomakkeita ei välttämättä voida huomioida ryhmiä jaettaessa. Ne oppilaat, jotka eivät ole palauttaneet lomaketta, sijoitetaan satunnaisesti ryhmiin, joissa on tilaa. Oppilaille on annettu 1.12. valintalomake kotiin vietäväksi. Se löytyy myös sähköisenä artikkelin alta.

TAVA-valinnat