Pähkiksen uudet nettisivut julki!

Vantaa uudistaa kaikkien kaupungin koulujen internet-sivut. Tästä johtuen on julkaistu myös Pähkinärinteen koulun uudet nettisivut osoitteessa www.sivistysvantaa.fi/pahkinarinteenkoulu.

Sivujen ulkoasu poikkeaa vanhasta, mutta kaikki tarvittava tieto, rehtorin tiedotteet ja ajankohtaiset uutiset koulun arjesta löytyvät sivuilta! Vanhat sivut ovat toiminnassa vielä jonkin aikaa, vaikka niitä ei enää päivitetä. Kaikkia uutisia ei siirretä uusille sivuille.

Pähkiksen uudet sivut nyt kaikkien nähtävissä!

Rehtorin toukotiedote

Yläkouluun siirtyminen

Saamme nauttia nykyisten kuudesluokkalaisten seurasta enää kuukauden, jonka jälkeen he siirtyvät yläkouluun. Suurin osa oppilaista siirtyy Hämeenkylän ja Kilterin yläkouluihin. Osa teistä huoltajista oli Maalispähkinästä ymmärtänyt väärin, että myös nykyiset viidesluokkalaiset siirtyisivät Sanomalan tiloihin. Tämä on kuitenkin väärinkäsitys. Kaikki tulevana lukuvuonna Pähkinärinteen koulussa opiskelevat oppilaat toimivat Pähkinärinteen koulun tiloissa. Koulumme perusparannus on valmis ja näin meidän ei tarvitse enää miettiä väistötiloja.

Kouluun tutustuminen koulutulokkaille 17.5.

Tulevana lukuvuonna Pähkinärinteen koulussa aloittavien koulutulokkaiden tutustumispäivä on keskiviikkona 17.5. Koulutulokkaat tutustuvat kouluun 9-11 ja samaan aikaan heidän huoltajilleen järjestetään vanhempaintapaaminen koulun liikuntasalissa.

Kaveritaitokilpailu

Tämän vuoden Kaveritaitokilpailun voittajaluokat olivat 1D ja 4C. Paljon onnea voittajille!

Viimeisten viikkojen lukujärjestys

26.5. perjantaina koulua kaikilla oppilailla 8-12. Ev.lut. oppilaat menevät Hämeenkylän kirkkoon.
29.5. maanantaina lukujärjestyksen mukainen koulupäivä.
30.5.-1.6. oppilailla koulua 8-12.
2.6. perjantaina oppilailla koulua 9-12.
3.6. kevätjuhlat:
8.30 alkavassa juhlassa luokat: 1A, 1C, 2C, 2D, 3B, 3C, 2-3E, 4C, 5C, 6B, 6C
10.00 alkavassa juhlassa luokat: 1B, 1D, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4-6D, 5A, 5B, 6A

Kevätterveisin,
Mikko

TAVA-valinnaisten valinnat ensi vuoden 4.-6. -luokkalaisilla!

Hei ensi lukuvuoden 4.-6. -luokkien oppilaat ja kotiväet!

On tullut aika valita tulevaksi lukuvuodeksi valinnaiset taito- ja taideaineet eli TAVA-kurssit.

Valinnaisia taito- ja taideaineita opiskellaan luokilla 4-6 ja ryhmissä on oppilaita kaikilta luokka-asteilta. Syksyn ajan opiskellaan yhtä valinnaisainetta ja kevään ajan toista. Oppilaille on annettu koulussa valintalomake.

Valitkaa yhdessä kolme mieluisinta oppiaineitta seuraavista aineista. Oppilas tulee opiskelemaan kahta niistä. Merkitkää valinnat lomakkeeseen rastilla!

 • käsityö, pehmeät materiaalit (esim. lanka- ja kangastyöt)
 • käsityö, kovat materiaalit (esim. puu- ja metallityöt, sähkötekniikka ja automaatio)
 • liikunta
 • kuvataide
 • musiikki
 • kotitalous

Toivomme, että tekemänne valinnat ovat oppilaan kiinnostuksen mukaiset. Valinnaiskurssit, joille oppilas pääsee, ovat sitovia koko lukuvuoden ajan. Käsityötä, liikuntaa, kuvataidetta ja musiikkia opiskellaan valinnaiskurssien lisäksi myös kaikille yhteisinä aineina.

Oheisen valintalomakkeen viimeinen palautuspäivä on perjantai 5.5.2017! Myöhässä palautettuja valintalomakkeita ei välttämättä voida huomioida ryhmiä jaettaessa. Ne oppilaat, jotka eivät ole palauttaneet lomaketta, sijoitetaan satunnaisesti ryhmiin, joissa on tilaa.

Alla valintalomake sähköisessä muodossa!

tava-valintalomake.pdf

Rehtorin huhtitiedote

Kaveritaitokilpailu

Koulussa on parhaillaan menossa Kaveritaitokilpailu. Kaveritaitokilpailun aikana kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käytökseen. Kaveritaitokilpailu toteutetaan yhteistyössä Lions Clubin kanssa. Teemoina tänä vuonna ovat kohtelias käytös, ruokalakäyttäytyminen, käytös välitunneilla sekä ympäristöstä huolehtiminen ja siisteys. Kaveritaitokilpailun palkinnot jaetaan perjantaina 28.4.

Vaikuttaja-päivä

Vantaalla järjestetään Vaikuttaja-päivä 26.4. Koulumme on osallistunut jokaiseen Vaikuttaja-päivään ja olemme mukana myös tänä vuonna. Vaikuttaja-päivän teemana on Tulevaisuuden hyvä kotikaupunki. Oppilaskunnan hallitus on valinnut koululta kaksi aloitetta, jotka Vaikuttaja-päivässä käsitellään.

Tarkempaa tietoa Vaikuttaja-päivästä:

http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/nuoret/osallistu_ja_vaikuta/vaikuttaja-paiva/vaikuttaja-paiva_2017

Tulevat ekaluokkalaiset

Lukuvuonna 17–18 koulussamme aloittaa 66 uutta ekaluokkalaista. Koulutulokkaiden tutustumispäivä on keskiviikkona 10.5.

A2-kieli tuleville 4. luokkalaisille

Tulevat neljäsluokkalaiset opiskelevat ensi lukuvuonna vapaaehtoisena kielenä ruotsia ja espanjaa. Espanjan opiskelu alkaa ensimmäistä kertaa Pähkinärinteen koulussa.

Löytötavarat

Vanhempainyhdistyksen hallitus ja koulun johtoryhmä on yhteistyössä päättänyt luovuttaa koulun löytötavarat Hope ry:lle asiakasperheille jaettavaksi. Jatkossa vanhempainyhdistys tyhjentää löytötavaralaatikot, pesee vaatteet ja toimittaa ne Hope ry:n varastolle.

Koulun löytötavaroiden määrä on viime vuosina kasvanut ja toivoisimmekin, että muistuttaisitte lapsia etsimään omia vaatteita koululta.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry, pääkaupunkiseudun toimipiste

Hopen asiakkaat ovat vähävaraisia lapsiperheitä, jotka saavat noutaa Hopen varastolta vaatteita, harrastusvälineitä, leluja, kodin tarvikkeita yms. elämiseen tarvittavia tavaroita. Tavarat saadaan lahjoituksena ja ne annetaan lahjoituksena eteenpäin asiakasperheille. Hope ei osta eika myy tavaroita.

Vapaaehtoiset käyvät läpi kaikki lahjoituksena saadut tavarat ja asiakkaille eteenpäin annettavaksi menee ainoastaan siistit ja ehjät vaatteet ja muu tavara. Tämä sen takia, ettei yksikään lapsi koskaan joutuisi kiusatuksi koulussa, päiväkodissa, harrastuksissa tai muualla sen vuoksi, että ’uudet’ vaatteet on jo valmiiksi loppuun käytettyjä tai ’uudet’ lelut rikkinäisiä. Kysynnän ollessa suurempaa kuin tarjonta, hyllyyn menevän tavaran laadusta voidaan hieman tinkiä.

Kaikki se tavara, jota ei hyväksytä hyllyyn, annetaan lahjoituksena eteenpäin muille hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka pystyvät käyttämään rikkinäisiäkin vaatteita vaikka matonkuteina tai kangaskassin valmistusmateriaaleina. Pyrimme siihen, että roskiin ei laiteta mitään.

Lahjoituksina saamillaan rahoilla Hope tukee vähävaraisten perheiden lapsia harrastuskustannuksissa ja mahdollisuuksien mukaan tarjoaa elämyksiä (elokuvalippuja, konsertteja, retkiä), joihin perheillä ei muuten olisi mahdollisuuksia.

Vuoden 2016 aikana Hopen kautta apua sai 5552 perhettä ja 12 995 lasta. Kuluvan vuoden aikana määrä näyttäisi taas nousevan. Avun tarve pääkaupunkiseudulla – ja muualla Suomessa – on suuri.

Lisää tietoa Hopesta http://www.hopeyhdistys.fi/ https://www.facebook.com/HopeHki https://www.facebook.com/Hope.YhdessaYhteisesti.ry

Terveydenhoitaja

Manta Tammenkosken sijaisena tämän kevään toimii Sirpa Lehtinen.

Koulukuraattori

Hannele Räsäsen sijaisena 30.4. saakka toimii Kerttu Myllärinen.

Kevätterveisin,

Mikko

 

Pääsiäinen lähestyy!

Kevät etenee lujaa vauhtia, ja pääsiäinenkin on aivan lähellä. Pääsiäisenä lomapäiviä koulusta ovat oppilaille torstai 13.4., perjantai 14.4. sekä maanantai 17.4. Kiirastorstaina pidetään vapaata koulusta sen takia, että pähkisläiset olivat koulussa syksyllä yhtenä lauantaina!

Pääsiäinen on jo ovella!

Rehtorin maalistiedote

Talviurheilupäivä

Helmikuun alussa vietettiin koko koulun yhteistä talviurheilupäivää Peuramaalla. Päivä oli erittäin onnistunut. Oppilaat ja opettajat nauttivat talvisesta kelistä ja tekemistä riitti. Varsinkin pulkkamäet ja pomppulinna olivat suosittuja. Suuri kiitos vanhempainyhdistykselle bussikuljetuksista sekä järjestelytoimikunnalle onnistuneesta päivästä!

Opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan tämän lukuvuoden alussa ja sitä on toteutettu seitsemän kuukauden ajan. Koulun tasolla uusi opetussuunnitelma on näkynyt syksyllä koulun yhteisen monialaisen opintokokonaisuuden muodossa. Kokonaisuuden teemana oli metsä. Tarkoituksena oli oppiainerajat ylittävä kokonaisuus, jossa luokat vierailivat lähimetsäalueilla opiskellen erilaisia ilmiöitä. Jotkut luokat ovat jatkaneet metsä-jaksoa myös kevätlukukaudella. Keväällä opetussuunnitelmauudistus näkyy 4.-6. -luokkalaisten oppilaiden valinnaiskursseina. Oppilailla on neljä viikkotuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja sekä kaksi viikkotuntia vapaasti valittavia valinnaisia opintoja. Tämä on ensimmäinen kerta Pähkinärinteen koulussa, kun neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaiset toimivat sekaryhmissä opiskellen. Opettajat ovat olleet yllättyneitä, kuinka hienosti eri luokkatasoilla olevat oppilaat tekevät yhteistyötä. Kevään aikana on tarkoitus arvioida valinnaisten kokonaisuutta ja kehittää toimintaa tulevaksi lukuvuodeksi.

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallitus julkaisee omaa tiedotettaan muutaman kuukauden välein. Uusin tiedote on luettavissa koulun kotisivuilta https://pahkis.net/ 

Hämeenkylän yläkoulu

Osa kuudesluokkalaisista siirtyy tulevana lukuvuonna 17-18 Hämeenkylän yläkouluun. Hämeenkylän yläkoulun tilat tullaan kevään aikana rakentamaan Sanomalaan. Hämeenkylän koulu on perustanut blogin, josta voi seurata Sanomalan valmistumista opetustiloiksi. Blogi löytyy osoitteesta https://sanomalahamis.wordpress.com/ 

Keväterveisin,

Mikko

Rehtorin helmitiedote

Hei huoltajat,

Tammikuu on sujunut vauhdikkaasti ja koulun toimintaa on dokumentoitu sosiaaliseen mediaan. Toimintaa voitte seurata sekä koulun kotisivuilta (www.pahkis.net) että Instagramista (pahkinarinteen_koulu). Käykää katsomassa!

Talviurheilupäivä pe 3.2.

Pähkinärinteen koulun jo perinteeksi muodostunutta Talviurheilupäivää vietetään perjantaina 3.2. Peuramaalla. Luvassa on ainakin laskettelua, pulkkamäkeä, pomppulinnaa ja tietysti makkaranpaistoa. Opettajat antavat tämän viikon aikana kunkin luokan huoltajille tarkemmat ohjeet päivän kulusta. Linja-autokuljetusten kustannuksista on huolehtinut vanhempainyhdistys. Suuri kiitos teille!

Matkapuhelinten käyttö koulupäivien aikana

Koulun oppilaskunnan hallitus ja vanhempainyhdistys ovat pohtineet matkapuhelinten käyttöä koulupäivien aikana. Puhelimestahan on tullut osa jokaisen arkipäivää ja tämä tuottaa välillä koulussa hankaluuksia. Puhelinta voi luonnollisesti käyttää opettajan luvalla osana opetusta, mutta muu käyttö koulupäivän aikana on kiellettyä. Tulemmekin kiinnittämään erityistä huomiota puhelinten käyttöön mm. Kaveritaitokilpailun yhteydessä kevään aikana. Tällöin keskustellaan puhelinten opetuskäytöstä sekä järkevästä käytöstä vapaa-ajalla.

Suomi 100 -juhlavuosi

Koulu aloitti perjantaina 27.1. Suomi 100 –juhlavuoden yhteisellä tapahtumalla koulun liikuntasalissa. Tapahtumassa käsiteltiin Suomen historiaa ja luontoa. Samalla julkistettiin koulun Kulttuurikilpailut avatuksi. Kilpailuissa on aiheena Suomi ja Suomen luonto ja toteutustapoina kuvataide sekä kirjoittaminen.

Terveisin,

Mikko

Rehtorin tammitiedote

Hyvää tätä vuotta kaikille!

Vuosi on merkityksellinen, koska itsenäinen Suomi täyttää pyöreät sata. Juhlavuoden kunniaksi koko maassa järjestetään erilaisia tapahtumia juhlavuoden kunniaksi. Myös koululla aihetta tullaan käsittelemään erilaisin tavoin. Koululla järjestetään perjantaina 27.1. yhteinen Suomi100-juhlavuoden startti. Jos teillä on hyviä ideoita juhlavuoteen liittyvistä tempauksista, olkaa kouluun yhteydessä. Yhdessä voimme rakentaa vuodesta arvoisensa.

Vuosi sitten aloitimme erityisjärjestelyt koulun perusparannuksen vuoksi ja kulunut vuosi on ollut enemmän ja vähemmän poikkeusjärjestelyiden keskellä elämistä. Toivottavasti suurimmat haasteet ovat jo takana ja voimme hiljalleen palata normaaliin arkeen. Vieläkin haasteita toki on, mutta pyrimme kevään aikana niitä selvittämään.

Neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaiset aloittavat vuoden alusta uuteen opetussuunnitelmaan kuuluvan taide- ja taitoaineiden valinnaisuuden. Eri vuosikurssien oppilaat opiskelevat sekaryhmissä luokka-asterajat ylittäen. Valinnaiskurssit järjestetään koululla ensimmäistä kertaa ja olisimme erittäin kiitollisia, jos saisimme oppilaiden kautta palautetta kurssien onnistumisesta myös teiltä huoltajilta. Kurssien vuoksi osalla oppilaista tulee muutoksia lukujärjestyksiin. Opettajat tiedottavat näistä muutoksista Wilmassa.

Lopuksi haluan kiittää koulun henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia kärsivällisyydestä viime syksyn keskeneräisyyden keskellä elosta. Koululla on tehty hienoa työtä poikkeavista oloista huolimatta ja toivonkin tämän yhteistyön jatkuvan tiiviinä myös keväällä.

Tapahtumat:

27.1. Suomi100-juhlavuoden startti. Oppilailla on koulua 8-11. Ne oppilaat, jotka ovat iltapäiväkerhossa, heillä on koulua 8-12. Opettajat jatkavat työpäivää kello 11 jälkeen koulutuksen merkeissä Educa-tapahtumassa.

Yhteistyöterveisin,

Mikko

Taito- ja taideaineiden valinnaisaineiden valinnat 4.-6. -luokkalaisilla (TAVA)

Hei oppilaat ja kotiväki!

4.-6. -luokkalaisilla on tullut aika valita kevätlukukaudeksi valinnaiset taito- ja taideaineet eli TAVA-kurssit. TAVA-kurssien ajat ovat keskiviikko- ja torstaiaamut 8-10. TAVA-kurssit korvaavat syyslukukaudella opiskeltuja pakollisia taito- ja taideaineita. Lukujärjestyksestä jäävät siis pois 2h musiikkia, 2h kuvataidetta ja 2h käsityötä.

Valitkaa yhdessä kaksi mieluisinta oppiainetta ja kaksi varavaihtoehtoa seuraavista aineista. Numeroikaa valinnat toiveiden mukaiseen järjestykseen 1-4.

 • käsityö, pehmeät materiaalit
 • käsityö, kovat materiaalit
 • liikunta
 • kuvataide
 • musiikki
 • kotitalous

Toivomme, että tekemänne valinnat ovat oppilaan aidon kiinnostuksen mukaiset. TAVA-kurssit on esitelty oppilaille yhteistilaisuudessa 1.12.

Liikunnasta ja kotitaloudesta voi valita vain toisen, sillä alustavassa kyselyssä ne osoittautuivat niin suosituiksi, että emme kykene muodostamaan niin suuria ryhmiä.

Ottakaa liikuntaa valitessanne huomioon, että liikunta jatkuu kaikilla koko kevään. TAVA-liikunta lisää lukujärjestyksessä jo näkyvää liikuntamäärää kahdella tunnilla. Mikäli lapsella on urheiluharrastuksia monena päivänä viikossa, kannattaa myös huomioida lapsen jaksaminen koululiikunnan lisääntyessä. Joillakin oppilailla voi osua oman luokan liikuntatunnit samoille päiville TAVA-tuntien kanssa.

Koska ryhmien maksimikoot ovat rajalliset, joudumme varmasti suorittamaan suosituimmissa aineissa karsintaa. Kaikille pyritään takaamaan osallistuminen ainakin toiseen 1- tai 2-valinnoista. Valinnaiskurssit, joille oppilas pääsee, ovat sitovat koko kevään ajan. Seuraavalle lukuvuodelle tehdään uudet valinnat, jolloin valinnaisaineiden vaihtaminen on mahdollista.

Valintalomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai 5.12. Myöhässä palautettuja valintalomakkeita ei välttämättä voida huomioida ryhmiä jaettaessa. Ne oppilaat, jotka eivät ole palauttaneet lomaketta, sijoitetaan satunnaisesti ryhmiin, joissa on tilaa. Oppilaille on annettu 1.12. valintalomake kotiin vietäväksi. Se löytyy myös sähköisenä artikkelin alta.

TAVA-valinnat

Rehtorin joulutiedote

Hei!

Syyslukukausi lähenee loppuaan ja alkaa olla arviointien aika. Syys- ja kevätlukukauden päätteeksi jaamme kaikkien luokka-asteiden oppilaille kirjalliset arvioinnit. Näiden lisäksi lukuvuoden aikana jokainen oppilas osallistuu huoltajansa kanssa arviointikeskusteluun, jossa annetaan ja saadaan palautetta koulutyöstä ja koulun toiminnasta. Osa luokka-asteista käy näitä keskustelua syyslukukauden aikana, osa kevätlukukaudella. Opettaja on ilmoittanut arviointikeskustelujen ajankohdasta huoltajille Wilmassa. Toivottavasti jo pidetyt keskustelut ovat olleet antoisia!

OPISKELUYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYS JA TURVALLISUUS

Marraskuussa teimme Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arvioinnin, joka toteutetaan Vantaalla kahden vuoden välein. Kysyimme asiasta mielipiteitä kyselyin sekä oppilailta, huoltajilta että henkilökunnalta. Oppilaiden huoltajien ja oppilaskunnan hallituksen edustajat olivat myös koulumme Yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä kertomassa ajatuksistaan. Kiitos kyselyihin vastanneille!

Huolta meidän koulumme osalta ilmeni esimerkiksi koulun piha-alueen huonosta valaistuksesta ja koulun piha-alueella liikkuvista tavarankuljetuksista, oppilaiden liikuntamahdollisuuksista välitunneilla ja liikuntatunneilla nyt, kun koulun kenttä on parakkien käytössä sekä huonosta akustiikasta luokissa ja meluisasta ruokalakäyttäytymisestä. Kokoamme kaikista huomioista yhteenvedon ja teemme toimenpidesuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

OPPILASKUNNAN HALLITUS JA HHA-LAATIKKO

Oppilaskunnan hallitus on koulussamme ollut erittäin aktiivinen tänä syksynä. Hallituksen aikaansaannoksia pääsette seuraamaan oppilaskunnan hallituksen julkaisemasta tiedotelehdestä. Lehti on luettavissa paperisena jokaisessa luokkahuoneessa ja sähköisessä muodossa koulumme kotisivuilla. Lehti julkaistaan jatkossa noin kuukauden välein.

Koulussamme on tänä syksynä otettu käyttöön ”Huolilaatikko”, joka oppilaskunnan hallituksen päätöksellä nimettiin HHA-laatikoksi eli Hyvät ja Huonot Asiat. HHA-laatikko on terveydenhoitajan huoneen ulkopuolella oleva postilaatikko, johon oppilaat voivat käydä jättämässä viestejä kokemistaan hyvistä tai huonoista asioista koulussamme tai kertomassa ideoita koulun toiminnan parantamiseksi.

Viesteissä voi vaikka kiittää kaveria hienosta toiminnasta välitunneilla tai vaikka kertoa näkemästään tai kokemastaan huolestuttavasta asiasta. HHA-laatikon käyttöönotosta on kerrottu oppilaille koko koulun aamunavauksessa. Viestit luetaan viikoittain ja koululla ryhdytään toimenpiteisiin, mikäli viesteissä ilmenevät asiat vaativat selvittelyä. Edelleen kuitenkin muistuttaisin oppilaita: Paras ja nopein tapa saada asioita eteenpäin on kertoa niistä omalle opettajalle!

Laatikon alkuperäinen idea on lähtenyt vuosittain järjestettävästä Vaikuttajapäivästä, jolloin vantaalaiset oppilaat saavat ideoida omaa hyvinvointiaan edistäviä asioita. Vantaalla kaikissa kouluissa on otettu käyttöön huolilaatikot.

VAVA- JA TAVA -OPINNOT

Nyt joulukuun aluksi on tullut aika valita kevätlukukaudeksi vapaavalintaiset opinnot VAVA-kurssit ja valinnaiset taito- ja taideaineet eli TAVA-kurssit. TAVA-kurssit korvaavat syyslukukaudella opiskeltuja pakollisia taito- ja taideaineita. Valinnoista tiedotetaan kotisivuilla ja Wilmassa. VAVA- ja TAVA-kurssien vuoksi osalla oppilaista tulee muutoksia lukujärjestyksiin kevätlukukaudella. Opettajat tiedottavat muutoksista Wilmassa.

Tulevia tapahtumia:

 • TAVA-info 4.-6.-lk oppilaille salissa to 1.12. klo 10-11
 • Itsenäisyysjuhla ma 5.12. klo 10.00
 • Lucia-juhla ti 13.12. klo 10.00
 • Joulukirkko pe 16.12. klo 9.00 (oma opettaja ilmoittaa, mikäli luokan lukujärjestykseen tulee muutoksia joulukirkon vuoksi)

VIIMEISEN VIIKON AIKATAULU (tunnit oman opettajan johdolla, ei vaihtotunteja, oma opettaja ilmoittaa tarkan aikataulun Wilmassa)

 • MA 19.12. koulua 8-12 tai 9-13
 • TI 20.12. koulua 8-12 tai 9-13, jouluateria
 • KE 21.12. koulua kaikilla 9-12, kenraaliharjoitukset ja yhteislauluharjoitukset
 • TO 22.12. joulujuhlat (KOTIVÄKI, TERVETULOA!)
  • Klo 8.30: Luokat: 1B, 1D, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 4-6D, 5A, 5B, 6A
  • Klo 10.00: Luokat: 1A, 1C, 2C, 2D, 3A, 3C, 2-3E, 4C, 5C, 6B, 6C
 • JOULULOMA 23.12.16 – 8.1.17
 • KOULU ALKAA 9.1.17 lukujärjestyksen mukaan

1.12. koulumme opettaja Tiina Pesonen palaa virkavapaaltaan opettamaan 3C luokkaa, tervetuloa Tiina!

Samalla haluamme kiittää pitkään koulussamme opettanutta Jaana Myllystä hyvästä yhteistyöstä ja oppilaiden eteen tekemästäsi arvokkaasta työstä!

Joululoman jälkeen Mikko-rehtorimme palaa virkavapaaltaan ja minä palaan takaisin laaja-alaiseksi erityisopettajaksi ja vararehtoriksi.

HALUAN KIITTÄÄ TEITÄ, OPPILAAT, HUOLTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT HYVÄSTÄ KANSSAELÄMISESTÄ TÄNÄ POIKKEUKSELLISENA SYKSYNÄ – PERUSKORJAUKSEN JÄLKEISISSÄ TUNNELMISSA!

TÄSSÄ KOULUYHTEISÖSSÄ ON VOIMAA, JOKA KANTAA MEITÄ PÄHKISLÄISIÄ ETEENPÄIN!

Hyvää joululoman odotusta!

Kiittäen, Katja

Rehtorin marrastiedote

Hei!

Koulutyö Pähkiksessä sujuu päivä päivältä valmiimmassa talossa, vaikkakin perusparannukseen liittyviä töitä tehdään edellen. Koulun alapiha päästään ottamaan käyttöön näinä päivinä, kunhan viimeinenkin leikkiteline saadaan pystytettyä ja alapihan leikkitelineet tarkastettua ja piha tyhjennettyä ylimääräisistä tavaroista. Alapihan läpi kulkevaan parakkien huoltotiehen ei valitettavasti ole vielä löytynyt vaihtoehtoista ratkaisua, minkä vuoksi alapihalla välituntiaan viettävien lasten turvallisuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Tiedotamme teitä huoltajia Wilmassa, kun alapiha otetaan käyttöön.

Syyslomaviikolla koululle toimitettiin kaappeja ja hyllyjä varastoihin ja monitoimitilaan ja niiden asentaminen alkaa olla loppusuoralla. Olemmekin vähitellen päässeet tyhjentelemään loppuja muuttolaatikoita. Tieto- ja viestintätekniikassa ilmenee edelleen ongelmia, joita yritetään ratkaista tietohallinnon johdolla. Toivomme kovasti täällä koululla, että pääsemme pian käyttämään laitteita opetuksessa sujuvasti ja hyödyntämään oppitunneilla sähköisiä oppimateriaaleja ja muita TVT-laitteiden tuomia mahdollisuuksia.

Ulkona alkaa nyt marraskuussa olla varsin pimeää ja on aika kaivaa heijastimet esiin. Kiitos vanhempainyhdistyksen hallitukselle Pähkiksen logoilla varustettujen heijastimien jakamisesta oppilaille! Kiitos myös teille huoltajat heijastinlahjoituksista, joita oppilaskunnan hallituksen jäsenet jakoivat oppilaille!

Saimme nauttia viime viikolla suomalaisen vocal folk hop -yhtyeen, Tuuletar-konsertista. Kiitos vanhempainyhdistykselle ja huoltajalle, jonka vinkistä vanhempainyhdistyksen hallitus päätti tarjota konsertin oppilaille!

Te huoltajat olette varmasti myös huomanneet, että koulumme julkaiseman Pähkis-kalenterin myynti on taas alkanut. Kalenteri on hieno lahja-idea ja sitä voi ostaa oppilailta 6 euron hintaan.

11.10. aamulla järjestimme avoimet ovet teille huoltajille. Aamupäivä oli varmasti monelle teistä vaikea järjestellä vapaaksi, mutta toivottavasti moni onnistui tutustumaan mahdollisimman usealle oppitunnille. Oli varmasti mielenkiintoista päästä näkemään muidenkin kuin oman lapsen oppitunteja! Heti seuraavana päivänä 12.10. Pähkinärinteen alueen toimijat yhdessä vanhempainyhdistyksemme kanssa järjestivät ilmaisen konserttielämyksen alueen asukkaille. Tällöin heillekin tarjoutui tilaisuus tutustua peruskorjattuun kouluumme. Kiitos järjestelyihin osallistuneille!

Lauantatyöpäivänä 29.10. koululla riitti tohinaa ja meininkiä! Huoltajat viettivät aamupäivää lastensa oppitunneilla ja klo 12.00 starttasivat perinteiset luokkatoimikuntien järjestämät markkinat. Tarjolla oli muun muassa makkaran ja vohvelien paistoa, jalkapallotutkaa, ongintaa, onnenpyörää ja arpajaisia.Tämä koulupäivä ja markkinat ovat varmasti oppilaiden mielestä niitä kouluvuoden mieleenpainuvimpia tapahtumia!

Vanhempainyhdistyksen hallituksen puolesta muistuttelen heidän seuraavasta kokouksestaan 3.11. torstaina koulumme ruokalassa klo 18.00. Kaikki huoltajat ovat lämpimästi tervetulleita! Kokouksen asialistalla on mm.

 • ensi lukuvuoden valokuvausjärjestelyistä sopiminen
 • tämän lukuvuoden tapahtumien ja toiminnan suunnittelua
 • koulun lukuvuosisuunnitelmaan tutustumista
 • oppimisympäristökyselyn kommentointia
 • rehtorin puheenvuoro

Lopuksi vielä kiitokset koulumme siivoojana toimineelle Viktor Simoralle, joka jää eläkkeelle 31.10. Hyviä eläkepäiviä sinulle toivoo Pähkiksen väki!

Terveisin Katja Helminen

Rehtorin lokatiedote

Hei!

Lokakuu alkaa Pähkinärinteen koulussa aktiivisissa merkeissä. Kovien käsitöiden luokkatila on valmistumassa lähipäivinä. Viimeisiä laitteiden koekäyttöjä ja käyttökoulutuksia on parhaillaan meneillään ja kalusteita toimitetaan ja kiinnitetään oikeille paikoilleen. Osa koulun tavaroista on edelleen muuttolaatikoissa odottamassa kaappien ja hyllyjen toimitusta. Viimeisten kalustetoimitusten pitäisi saapua taloon syyslomaviikolla.

Alkusyksy on ollut todella liikunnallinen. Vantaan Jalkapalloseura järjesti syyskuussa koululla jalkapallo-opetusta, johon kaikki oppilaat osallistuivat innolla. Hämeenkylässä oli vauhdikas Vantaan Pussihukkien sekä Suomen Koripalloliiton yhteinen katukoristapahtuma, jossa oli mukana pähkisläisten lisäksi monien vantaalaisten koulujen oppilaita. Lisäksi oppilaitamme on osallistunut syksyllä Vantaan koulujen välisiin maastojuoksu- ja jalkapallokilpailuihin. Tämän viikon torstaina pidettiin vielä koko koulun syysurheilupäivä. Ilmassa on ollut siis liikunnan riemua.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ja Valinnaiset aineet

Uuden opetussuunnitelman myötä valinnaisuus lisääntyy neljänneltä luokalta alkaen.

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Valinnaisista tunneista 4h/vko tulee olemaan taito- ja taideaineiden opintoja (TAVA). Lisäksi oppilas voi valita muita valinnaisia aineita (VAVA) 2h/vko.

Valinnaisaineita opiskellaan luokka-asterajat ylittävissä ryhmissä. Ryhmissä tulee siis olemaan oppilaita 4.-, 5.- ja 6.-luokilta.

TAVA eli taito- ja taideaineiden valinnaiset kurssit

4.-luokalla musiikin (2h/vko), käsityön (2h/vko) ja kuvataiteen (2h/vko) pakolliset opinnot päättyvät joululoman jälkeen. Näiden oppiaineiden sijaan oppilas itse valitsee viidestä taito- ja taideaineesta (liikunta, käsityö, kuvataide, musiikki, kotitalous) kaksi, joita opiskellaan 2h/vko koko kevätlukukauden ajan.

5.-luokalla musiikin (2h/vko) ja käsityön (2h/vko) pakolliset opinnot päättyvät joululoman jälkeen. Kuvataidetta opiskellaan joululomankin jälkeen 1h/vko. Kevätlukukaudeksi oppilas itse valitsee viidestä taito- ja taideaineesta (liikunta, käsityö, kuvataide, musiikki, kotitalous) kaksi, joita opiskellaan 2h/vko koko kevätlukukauden ajan.

6.-luokalla musiikin (2h/vko), käsityön (2h/vko) ja kuvataiteen (2h/vko) pakolliset opinnot päättyvät joululoman jälkeen. Näiden oppiaineiden sijaan oppilas itse valitsee viidestä taito- ja taideaineesta (liikunta, käsityö, kuvataide, musiikki, kotitalous) kaksi, joita opiskellaan 2h/vko koko kevätlukukauden ajan.

Liikunnan opiskelu jatkuu kaikilla vuosiluokilla myös kevätlukukaudella. Valitessaan liikunnan valinnaiskurssin oppilaan liikuntatuntien määrä kevätlukukaudella on 4h/vko (4. ja 5. luokat) tai 5h/vko (6. luokat).

VAVA eli valinnaiset aineet

Taito- ja taideaineiden valinnaiskurssien (TAVA) lisäksi oppilas pääsee valitsemaan vapaavalintaisia kursseja (VAVA) myös muista aiheista. VAVA voi olla joko perusopetuksen yhteisten aineiden opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. VAVA-tunteja tulee olemaan 2h/vko.

Kaikki valinnaiset opinnot alkavat kevätlukukaudella. Kurssivalinnat tehdään hyvissä ajoin ennen joulua. Valinnaiset opinnot arvioidaan merkinnällä H (hyväksytty).

Kiitos teille huoltajille aktiivisesta osallistumisesta koulumme vanhempainiltaan ja vanhempainyhdistyksen toimintaan! Koulumme vanhempainyhdistys on tärkeä yhteistyökumppani koululle. Lähes kaikista luokistamme on lisäksi ilmoittautunut yksi henkilö luokkatoimikunnista yhteyshenkilöksi vanhempainyhdistyksen suuntaan!

Koulumme vanhempainyhdistys on myös pitänyt vuosikokouksensa, johon on valittu seuraava hallitus:

Minna Konttinen, puheenjohtaja (3B)
Pia Kankaanpää, varapuheenjohtaja (2C ja 4C)
Juha Ritvanen,  rahastonhoitaja (1C, 4C, 6A)
Hanna Kontkanen, vararahastonhoitaja – käteiskassa vastaava (2D)
Sanna Sorvala, jäsensihteeri (rekisterin ylläpito) (2C)
Jatta Pyhäjoki, tiedotusvastaava (2C ja 4C)
Reea Karlsson, tapahtumakordinaattori (1C ja 3A)
Elina Iloranta, yhteyshenkilö luokkatoimikunnille (1D)
Taija Pennanen, jäsen (1C, 3C ja 5A)

Tulevia tapahtumia

 • 4.10. UNICEF-luento klo 11.30
 • 5.10. S2-vanhempainilta klo 18.00
 • 11.10. klo 8-10 Avoimien ovien aamupäivä, jossa tarkoituksena on tarjota tilaisuus nähdä kouluarkea Pähkiksessä. Kaikissa luokkatiloissa ovet auki klo 8-10. Oppilaat tulevat kouluun normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.
 • 13.10. Unicef-kävely
 • 20.-21.10. Syysloma
 • 26.10. klo 9.00 ja 10.00 Vanhempainyhdistyksen tarjoama Tuuletar-konsertti koko koululle
 • 29.10. Kodin ja koulun yhteistyöpäivä 9-12 ja markkinat klo 12-14

Tapaamisiin Avoimien ovien aamupäivässä ja Kodin ja koulun yhteistyöpäivässä!

”Kahvikuppi käteen ja kiertämään luokkia!”

Markkinapöytien varaus on jo alkanut! Ilmoittakaa luokanopettajalle, mikäli luokkatoimikuntanne haluaa varata pöytäpaikan markkinoilta!

Koululääkäri Riikka Liinpään tervehdys koteihin

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. Mikäli oppilaalla on terveyspulmia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin, voidaan perusselvittelyt käynnistää kouluterveydenhuollossa. Näissä tapauksissa vanhemmat voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, joka oman arvionsa perusteella tarvittaessa varaa ajan koululääkärille.

Terveisin Katja

Rehtorin syystiedote

Opiskelu uusissa tiloissa

Kouluvuosi on lähtenyt käyntiin uusituissa tiloissa. Remontti on pikkuhiljaa valmistumassa ja pääsemme nauttimaan uusituista tiloista ja tekniikan hyödyntämisestä opetuksessa. Muutamissa tiloissa tehdään vielä viimeistelytöitä, mikä vaikuttaa tilojen käyttöönoton viivästymiseen.

Oppilaat ovat olleet tyytyväisiä oppimisympäristönsä laajenemiseen luokkatilan ulkopuolelle. Käytäviä kävellessä näkee oppituntien aikana iloisia kasvoja, milloin missäkin tilassa työskentelemässä. Oppilaat ovat työskennelleet ryhmissä tai pareittain, sohvilla tai lattiatyynyillä. Oppilailta kysyttäessä ovat uudet kalusteet olleet varsin mieluisia ja tuoneet viihtyisyyttä päiviin. Renkaallisia tuoleja ja pöytiä on ollut helppo liikutella luokasta toiseen tarpeen mukaan.

Koulun kerhot

Koulun kerhotoiminta käynnistyy ensi viikolla. Koulussamme alkaa toimia

 • matalan kynnyksen WAU-liikuntakerho
 • pingis-kerho
 • koripallo-kerho

Näistä lisää tietoa Wilmassa. Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu aina suoraan kerhosta vastaavalle opettajalle Wilman kautta.

Koulun pihan turvallisuus

Koulun ylä- ja alapihoille tullaan rakentamaan syksyn aikana turvallisuutta lisääviä aitoja esimerkiksi Lammaspolun pyörätien suuntaan sekä rajaamaan eri peli- ja lekkialueita toisistaan. Koulun pihojen kunnostus- ja uudistustyö alkaa lähiviikkoina ja työskentelyalueet rajataan aidoilla lasten turvallisuus huomioiden. Valitettavasti työskentelyalueiden rajaaminen pienentää vielä muutamien viikkojen lasten välituntipiha-alueita, mutta remontin valmistuttua saamme monin verroin viihtyisämmät välituntipihat!

Tulevia tapahtumia

 • Valokuvaus 5.-7.9.
 • Vanhempainilta 14.9. klo 18.00 liikuntasalissa
 • Vanhempainyhdistyksen vuosikokous klo 18.00 (avoin kutsu lähtenyt Wilmassa kaikille huoltajille)

Aurinkoisia syyskuun päiviä!

Terveisin Katja

Rehtorin elotiedote

Tervetuloa uuteen kouluvuoteen!

Lukuvuotta 16-17 saammekin aloitella peruskorjatussa koulurakennuksessa, tiloissa, jotka on suunniteltu uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. Uudet tilat mahdollistavat esimerkiksi luokkatilojen joustavan käytön sekä opetusryhmien välisen yhteistyön. Koulun kalustamisessa on huomioitu oppilaiden erilaisia työskentelytyylejä sekä oppilaiden koulussa viihtymistä.

Koulutarvikkeita, oppimateriaalia ja kalusteita on vielä paljon varastoissa.  Alkupäivät tyhjennämme muuttolaatikoita ja järjestelemme luokkatiloja valmiiksi oppilaiden kanssa. Yritämme yhdessä saada tavarat käyttöömme mahdollisimman nopeasti, jotta saamme luokat toimintakuntoisiksi. Muuttoruljanssin ja talon viimeistelytöiden vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota rauhalliseen ja turvalliseen liikkumiseen koulun sisä- ja ulkotiloissa näinä ensimmäisinä päivinä.

Koulussa on siis lähipäivinä tiedossa tohinaa, mikä vaatii oppilailta, henkilökunnalta sekä teiltä huoltajilta kärsivällisyyttä! Mahdollisista lukujärjestysmuutoksista saatte tietoa Wilma-viesteillä.

Muutoksia henkilökunnassa 

Rehtorimme Mikko Kyrö on jäänyt syyslukukaudeksi virkavapaalle ja hänen sijaisenaan toimii vararehtori Katja Helminen. Vararehtorina syyslukukauden toimii 4B luokan opettaja Johanna Raiskio.

Koulussamme on tapahtunut muitakin muutoksia kesän jälkeen sekä henkilökunnan että opettajien osalta. Nyt syksyllä aloittaa useita uusia opettajia työskentelynsä Pähkiksessä. Lisäksi meillä on uusi terveydenhoitaja, koulusihteeri ja yksi uusi koulunkäyntiavustaja. Näistä muutoksista voitte lukea tarkemmin ensimmäisellä viikolla jaettavasta koulutiedotteesta. Siinä on myös koko kouluvuotta koskevia tärkeitä asioita ja tapahtumien päivämääriä muistiin merkittäviksi jo ennakkoon.

Kutsumme teidät 

 • Vanhempainiltaan 14.9. klo 18.00
 • Avoimien ovien aamupäivään 11.10. Klo 8.00-10.00
 • S2 vanhempainiltaan (S2-kieltä opiskelevien lasten huoltajat) 5.10. klo 18.00
 • Kodin ja koulun yhteistyöpäivään 29.10.

Koulumme vanhempainyhdistys kutsuu teidät koululle 

 • vuosikokoukseen 21.9. klo 18

Turvallisuus liikenteessä!

Koulumme kentällä olevissa parakeissa opiskelee tänä lukuvuonna Hämeenkylän koulun 6.-luokkalaisia ja 9.-luokkalaisia. Tämän vuoksi koulun kenttä ei ole meidän koulumme käytössä oppitunneilla eikä välitunneilla. Koulumatkojen turvallisuuteen täytyy myös kiinnittää erityistä huomiota, sillä koulumme ympäristössä liikkuu nyt enemmän koululaisia pyörineen ja mopoineen.

Toivon, että jatkamme tänäkin lukuvuonna Pähkiksen jo perinteeksi muodostunutta aktiivista yhteistyötä teidän huoltajien kanssa! Toivotan oppilaille menestystä ja ahkeruutta opinnoissa!

Yhteistyöterveisin, Katja Helminen

 

Rehtorin kesätiedote

Pitkä ja lukuisia erityisjärjestelyjä sisältänyt kevät on nyt saatu päätökseen ja on aika siirtyä nauttimaan kesästä ja lomasta.

Syksyllä palaamme jälleen normaaliin arkeen peruskorjatussa koulurakennuksessa. Tämän Kesäpähkinän myötä koko Pähkinärinteen koulun henkilökunta toivottaa teille hyvää kesää.

Kiitos yhteistyöstä.

 

Lukuvuoden 2016-2017 työajat

Koulu alkaa 16.8. klo 9-12

 1. kouluviikko ti-pe kaikilla koulua 9-12

syysloma 20.-21.10.

joululoma 23.12.-8.1.

talviloma 20.-24.2.

lukuvuosi päättyy 3.6.

Rehtorin huhtitiedote

Kevät tekee tuloaan ja päivät pitenevät. Oppilaat ovat hienosti tottuneet väistötiloihin ja koulunkäynti sujuu hyvin poikkeusjärjestelyistä huolimatta. Aurinkoisten päivien myötä ensimmäiset ajatukset tulevasta kesästä alkavat varmasti jo hiipiä mieliin. Pari kuukautta tulee kuitenkin vielä jaksaa tehdä töitä ennen kesän alkua.

Uudistuva opetussuunnitelma

Kuva1

Kuva: http://www.oph.fi/download/165207_laajaalainen_osaaminen_juliste.pdf

Yllä olevassa kuviossa kiteytyy uuden opetussuunnitelman ydin. Jokainen oppiaine tulee sisältämään kuviossa esitettyjä laaja-alaisen osaamisen elementtejä. Ne ovat taitoja, joita tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan.

Tässä ote koulumme tulevasta opetussuunnitelmasta, jossa määritellään tarkemmin laaja-alaisia osaamisalueita.

 1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Pähkinärinteen koulussa ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja harjoitellaan arjen koulutyössä. Oppilaat oppivat vahvat perustaidot, jotka ovat elinikäisen oppimisen perusta. Oppimisen strategioita ja erilaisia työskentelytapoja harjoitellaan ikä-/kehitystasolle sopivalla tavalla konkreettisesti tekemällä ja harjoittelemalla yhdessä ja yksilöllisesti. Oppilaita rohkaistaan luottamaan itseensä, löytämään omia vahvuuksiaan ja etsimään uusia tietoja ja taitoja erilaisilla toiminnoilla ja välineillä.

 1. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan vahvistamaan sosiaalisia perustaitojaan ja kykyä toimia erilaisissa ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa. Oppilaita ohjataan arvostamaan elinympäristöään ja omia kulttuurisia juuriaan. Oppilaita ohjataan arvostamaan kaikkia ihmisiä ja kulttuureja sekä noudattamaan hyviä tapoja.

 1. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilaiden arjen taitoja ja itsestä huolehtimista opetellaan jatkuvasti kaikessa toiminnassa. Oppilaille annetaan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen erilaisia vastuita, joista huolehtimalla opitaan vastuunkantoa niin yhteisistä kuin omistakin asioista.

 1. Monilukutaito

Monilukutaitoon kuuluvat laajasti erilaiset tekstitaidot, kuvanlukutaito, digitaalinen lukutaito ja medialukutaito. Monilukutaito on taitoa hankkia, soveltaa ja arvioida tietoa eri muodoissa ja tilanteissa erilaisten välineiden avulla. Se on myös ymmärrystä viestinnän kulttuurisidonnaisuudesta ja väline oman identiteetin rakentamiseen. Pähkinärinteen koulussa panostetaan vahvojen perustaitojen oppimiseen.

 1. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Pähkinärinteen koulussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaa. Tämä on nähtävillä Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologisia välineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.

 1. Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaita kannustetaan työskentelemään yhdessä ja huomaamaan oma osuus yhteisessä ponnistuksessa. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omista töistään ja saattamaan työt loppuun. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteisuuteen, luovuuteen ja itseohjautuvuuteen.

 1. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun. Oppilaille annetaan erilaisia vastuita omista, yhteisistä ja kestävään elämäntapaan liittyvistä asioista. He harjoittelevat yhdessä työskentelyä, oppivat ottamaan huomioon toisensa, antamaan arvoa toistensa mielipiteille ja tekemään yhteisiä päätöksiä.

1B-luokan opettaja

1B-luokan opettaja vaihtui 23.3. Hanna Juuselan jäätyä virkavapaalle. Loppukevään luokkaa opettaa edellisestä lukuvuodesta tuttu Milja Vuoristo.

Kaveritaitokilpailu

Koulussa on parhaillaan menossa Kaveritaitokilpailu, jonka tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden hyvään käytökseen sekä käytöstapoihin, kuten ruokalakäyttäytymiseen. Näistä asioista on hyvä keskustella myös kotona. Kaveritaitokisa on suunniteltu yhteistyössä Lions Club Pähkinärinteen kanssa.

Mukavaa kevättä,

Mikko Kyrö

Rehtorin maalistiedote

Edellisellä viikolla oli ansaittu talviloma. Toivottavasti lapset viettivät paljon aikaa ulkona liikkuen ja leikkien. Perinteisille talvilajeillekin oli säiden puitteissa mahdollisuus. Viikonloppuna pikkupakkasen lisäksi saimme nautiskella auringon paisteesta.

Remontti edistyy.

Uudistuva opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan tulevana lukuvuonna 2016-2017. Suurin muutos uudessa suunnitelmassa on oppimiskäsityksen muutos, jossa oppilaasta tulee aktiivisempi ja opettajan rooli muuttuu ohjaavammaksi. Opettajan opettaminen ei katoa, mutta tämän rinnalle tulee uusia tapoja oppia, kuten yhteistoiminnallisuus ryhmissä sekä erilaisten ilmiöiden tutkiminen projektiluontoisesti. Englannin kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla ja ruotsin kielen opiskelu kuudennella. Taide- ja taitoaineiden valinnaisuus lisääntyy neljännestä luokasta lähtien ja uutena valinnaisena oppiaineena alakoulussakin opiskellaan kotitaloutta. Historian opiskelun rinnalle tulee yhteiskuntaoppi. Yhteiskuntaoppia opetetaan jo neljännellä luokalla. Biologia, maantieto, fysiikka ja kemia nivoutuvat yhden oppiaineen alle. Tämän oppiaineen nimi on ympäristötieto. Eka- ja tokaluokkalaisten viikkotuntimäärä nousee entisen 19 viikkotunnin sijaan 20 viikkotuntiin. Kolmannella luokalla on 22 viikkotuntia ja neljännellä luokalla 24. Viides- ja kuudesluokkalaisilla viikkotuntimäärä pysyy 25 viikkotunnissa.

Kevään aikana koululla tutustutaan uuteen opetussuunnitelmaan, jotta ensi syksynä koulun toiminta on uuden suunnitelman mukaista. Esimerkiksi tulevan lauantain opettajat käyttävät kouluttautuen tähän uuden opetussuunnitelman vaatimaan muutokseen. Koulutuspäivässä ilmiöpohjaisuudesta ovat puhumassa Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian tutkijat Riikka Hohti ja Erika Maksniemi.

Luokkien väliin on tehty aukot, joihin tulee pariovet.

Uudenlaiset oppimisympäristöt

Uusi opetussuunnitelma haastaa myös perinteiset oppimisympäristöt. Voiko oppimista tapahtua muuallakin kuin oman pulpetin ääressä? Koulumme perusparannus vastaa tähän haasteeseen. Luokkahuoneiden seiniin tehdään pariovet, jotka mahdollistavat kahden luokkahuoneen muuttamisen yhdeksi suureksi tilaksi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin sekä luokkien että opettajien välisen yhteistyön. Perusparannuksen yhteydessä myös kalustusta tullaan päivittämään. Kalusteiden monikäyttöisyys, liikuteltavuus ja kodikkuus mahdollistavat uudenlaisia tapoja toimia. Lisäksi käytävätiloja pyritään kalustamaan viihtyisämmiksi, jotta opiskelua voi tapahtua myös luokkahuoneiden ulkopuolella. Perinteisestä ATK-luokasta luovutaan ja tilalle tehdään monitoimitila, jossa oppilaat voivat opiskella ohjatusti projektiensa parissa. Monitoimitila mahdollistaa myös bändisoitto-opetuksen.

Rescuebusters-opetuspeli

Koulumme oppilaat on valittu Syrawise Oy:n kehittämän opetuspelin testaajiksi. Peli käsittelee turvallisuuskasvatusta mm. erilaisissa palo- ja pelastustilanteissa. Oppilaat testaavat peliä tablet-laitteilla. Pelin testaaminen alkaa todennäköisesti maaliskuun aikana ja markkinoille pelin olisi tarkoitus valmistua tammikuussa 2017. Palkkioksi testaamisesta koulu saa oppimispelin käyttöönsä vuoden 2017 ajaksi. Opetuspeliin voi tutustua seuraavien linkkien kautta:

https://www.youtube.com/watch?v=I3KKoEVHzWw

https://www.youtube.com/watch?v=zu-eTDpNCO0

Vanvary Ry:n vanhempainilta 4.2.2016

Tervetuloa läntisen alueen vanhempainiltaan 4.2.2016 kello 18-20 KIlterin koulun auditorioon. Kouluttajanamme toimii Marja Snellman-Aittola Suomen mielenterveysseurasta.

Teemana on Perheen hyvä arki & media ja tunteet.

Olethan mukana tärkeässä keskustelussa,

Vanvary Ry , Vantaan perusopetus ja varhaiskasvatus

Rehtorin helmitiedote

Hei huoltajat,

Tammikuun ajan on koulua käyty poikkeusjärjestelyin ja olemme olleet yllättyneitä siitä, kuinka hyvin kaikki on toiminut. Luonnollisesti pieniä vastoinkäymisiä tällaisessa tilanteessa tulee, mutta ongelmat on saatu tähän mennessä selvitettyä. Mikäli teille tulee poikkeusjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä mieleen, olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä kouluun.

Pääkoululla perusparannus on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Kävin viime viikolla kiertelemässä koululla ja olin yllättynyt, kuinka pitkällä purkutyöt tällä hetkellä ovat. Suurin osa solujen sisutuksesta on jo purettu. Kotisivuilla (pahkis.net) on muutamia kuvia koulun perusparannuksen etenemisestä. Perusparannusaikatauluhan on tiukka, mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä, vaikkakin urakka on vasta alkuvaiheessa.

Koululla järjestetään koko koulun yhteinen talviurheilupäivä keskiviikkona 2.3. Peuramaa Ski -laskettelukeskuksessa. Kyseisenä päivänä kaikki oppilaat tulevat Pähkinärinteen koululle, josta on bussikuljetus Peuramaalle ja takaisin. Suuri kiitos vanhempainyhdistykselle bussikyytien sponsoroinnista!

Pähkinärinteen koulun parakeilla on nähty välituntien aikana kuvaaja tai kuvaajia, jotka ovat ottaneet kuvia kouluympäristöstä sekä oppilaista. Lisäksi he ovat pyrkineet keskusteluun oppilaiden kanssa. Kotona on syytä keskustella, kuinka jutella tuntemattoman aikuisen kanssa. Olemme koulussa ohjeistaneet, ettei omaa nimeä tai osoitetta kannata kertoa ja aikuinen on haettava välittömästi paikalle. Koulussa on ruuhkaisilla välitunneilla kolme välituntivalvojaa. Olemme myös olleet tapauksista yhteydessä poliisiin.

Mikko

Rehtorin tammitiedote

Koulu on alkanut poikkeuksellisesti neljässä eri toimipisteessä, koulun kentän parakeissa, Tuomelassa, Rajatorpassa ja Kivimäessä. Ehdin ensimmäisen koulupäivän aikana kiertämään kaikissa pisteissä ja oppilaat olivat hyvin löytäneet oikeisiin paikkoihin ja kun vielä opettajatkin olivat paikalla, oli kaikki eväät hyvälle koulun aloitukselle valmiina. Tästä on siis hyvä aloittaa kevään aherrus!

Joululoman aikana koulu on siirtynyt tiedottamisen osalta uudelle aikakaudelle. Tämä Tammipähkinä ilmestyy Wilman lisäksi koulumme uusilla kotisivuilla. Kotisivut löydät osoitteesta www.pahkis.net . Kotisivujen lisäksi koulu on uskaltautunut myös Instagramiin, josta löydätte meidät nimellä Pahkinarinteen_koulu. Myös Vanhempainyhdistys on luonut Facebookiin sivuston Pähkinärinteen koulu. Ja löytyyhän koulu Twitteristäkin @Pahkiskoulu. Liittykää seuraamaan meitä!

Marraskuussa lopulla koulumme henkilökunta sai uuden jäsenen, kun Elina Lajunen aloitti 2A-luokan opettajana. Toivotamme Elinan vielä näin Pähkinänkin välityksellä tervetulleeksi.

Koulun perusparannuksen urakoitsija on valittu. Pääurakoitsijana toimii Jusmar Oy. Kohteessa tehdään sähkötöitä, joista vastaa Sähköarina Oy. Ilmanvaihtotyöt tekee Vantaan Teknoilma Oy ja putkitöistä vastaa ARE Oy. Lisäksi automatiikkaan liittyvät työt tekee Schneider Electric Finland Oy.