TAVA-valinnaisten valinnat ensi vuoden 4.-6. -luokkalaisilla!

Hei ensi lukuvuoden 4.-6. -luokkien oppilaat ja kotiväet!

On tullut aika valita tulevaksi lukuvuodeksi valinnaiset taito- ja taideaineet eli TAVA-kurssit.

Valinnaisia taito- ja taideaineita opiskellaan luokilla 4-6 ja ryhmissä on oppilaita kaikilta luokka-asteilta. Syksyn ajan opiskellaan yhtä valinnaisainetta ja kevään ajan toista. Oppilaille on annettu koulussa valintalomake.

Valitkaa yhdessä kolme mieluisinta oppiaineitta seuraavista aineista. Oppilas tulee opiskelemaan kahta niistä. Merkitkää valinnat lomakkeeseen rastilla!

  • käsityö, pehmeät materiaalit (esim. lanka- ja kangastyöt)
  • käsityö, kovat materiaalit (esim. puu- ja metallityöt, sähkötekniikka ja automaatio)
  • liikunta
  • kuvataide
  • musiikki
  • kotitalous

Toivomme, että tekemänne valinnat ovat oppilaan kiinnostuksen mukaiset. Valinnaiskurssit, joille oppilas pääsee, ovat sitovia koko lukuvuoden ajan. Käsityötä, liikuntaa, kuvataidetta ja musiikkia opiskellaan valinnaiskurssien lisäksi myös kaikille yhteisinä aineina.

Oheisen valintalomakkeen viimeinen palautuspäivä on perjantai 5.5.2017! Myöhässä palautettuja valintalomakkeita ei välttämättä voida huomioida ryhmiä jaettaessa. Ne oppilaat, jotka eivät ole palauttaneet lomaketta, sijoitetaan satunnaisesti ryhmiin, joissa on tilaa.

Alla valintalomake sähköisessä muodossa!

tava-valintalomake.pdf